Címkoordináták... geoDATis 2.2

A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) a címkoordináták kezelése érdekében módosította a DATR szoftverét és a DAT adatbázis szerkezetét. A jövőben a Járási Hivatalok a változási állományok vizsgálata és záradékolása során csak olyan DAT adatcsere-formátumot tudnak elfogadni a vállalkozóktól ami a címkoordinátákat is tartalmazza.

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet alapján

Címkoordináta: a címhez rendelt azon helyzetet leíró méter élességű koordinátapár, amely az adott ingatlan, épület illetve építmény objektumokat egyértelműen azonosítja.

Az épület feltüntetési vázrajznak és a változási állománynak tartalmaznia kell az újonnan létesített, valamint a már meglévő épületek főbejáratainak az épület objektumán belüli címkoordinátáját. [11. § (6)]

A telekalakítási vázrajznak és a változási állománynak tartalmaznia kell az újonnan kialakított ingatlanok címkoordinátáit. Amennyiben az ingatlan nem beépített, vagy a közterület felöli bejárat egyértelműen nem határozható meg, akkor a helyrajzi szám beszúrási pontját kell címkoordinátaként megadni. [11. § (7)]

Nem kell címkoordinátát adni a beépítetlen mezőgazdasági rendeltetésű földrészleteknek. [11. § (8)]

A Rendelet 4. § szerinti változási vázrajzok készítése esetén, a földrészleten belül minden önálló épületnek címkoordinátát kell képezni. [11. § (10)]

A címkoordináta pontkódja az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban:

  • 5411 - generált pont
  • 5412 - mérésből levezetett

 

Címkoordináták kezelése a geoDATis 2 programmal

A program a földhivatal által DAT adatcsere-formátumban szolgáltatott címkoordinátákat automatikusan beolvassa, és a vektorizálásnál "egyszerű" pontként jeleníti meg.

 

Címkoordináta szerkesztése:

A címkoordinátákat a meghatározott pontkódú (5412) pontként kell elhelyezni jelkulcs nélkül. Amennyiben a szerkesztéskor a címkoordinátára jelkulcsot helyezett el kérjük azt a DATosítás előtt törölje.

A címkoordináták DATosítás automatikusan történik.

Ellenőrzések:

  • méter élességű koordináta ellenőrzés;
  • pontszám ellenőrzés (1-1000);

A program jelenleg nem ellenőrzi a kapott címkoordinátával való egyezőséget és, hogy minden objektumban (földrészlet, épület) található e címkoordináta.

 

A geoDATis 2.2.1 program letöltése...